banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

آیا حادثه فروریختن ساختمان هفت طبقه شهرک غرب عمدی بود؟

رژیم جمهوری اسلامی با شعار الرعب و النصر که بر اساس ایدئولوژی دینی پایه گذاری شده از ابتدای تسلطشان بر ایران عزیزمان تا کنون با ابزارهای مختلف مشغول )الرعب=وحشت) برای (النصر=پیروزی) است. از شکنجه و اعدام جوانان در ملاء عام تا سنگسار زنان توسط مومنین و باز هم در ملاء عام و تیغ کشیدن به سر و روی دختران باز هم در ملاء عام. (سایت رجا نیوز متعلق به چماق داران باند احمدی نژاد در یک گاف اعلام کرد که اکبر گنجی در اوایل انقلاب به همراه دیگر بسیجیان به سر و صورت زنان تبغ میکشیده و بنابر این حق ندارد از تیغ کشان امروزی انتقاد کند) و دستگیری و زندانی کردن دختران و پسران بخاطر بد حجابی باز هم در ملاء عام و کشتار نویسندگان در ملاء عام و حمله به خوابگاه دانشجویان و پرتاب آنان از پنجره باز هم در ملاء عام همگی حاکی از بینش این رژیم برای ماندن دارد. در آستانه 18 تیر ضمن دستگیری و زندانی کردن دانشجویان دانشگاههای مختلف و تهدید و ارعاب آنان رژیم نمایش وحشتناکی از طریق تخریب یک ساختمان 7 طبقه در شهرک غرب (سعادت آباد) بر سر کارگران و کشتار دسته جمعی آنان را به اجرا در آورد.مرتضوی در یک اظهار نظر عجیب اعلام کرد که همگی کارگران دانشجویانی بودند که برای کمک هزینه زندگی در این ساختمان مشغول به کار بودند. بی شک در همه جای جهان پیش می آید که دانشجویان برای امرار معاش به کارهای مختلف و حتا ساختمانی می پردازند ولی نکته مهم در فرو ریختن این ساختمان این است که در این ساختمان همگی کارگران را دانشجویان تشکیل میدادند ( سایت امیر کبیر ) و باز هم به گفته مرتضوی از یک ساختمان 7 طبقه پس از فرو ریختن فقط تلی از خاک با ارتفاع دو متر از آوار بجای مانده است ( سایت تابناک ) و عجیب تر اینکه همه دانشجویان جایی برای خوابیدن نداشته اند و شب هنگام این حادثه رخ داده و آنان در خواب کشته شده اند.ولی رژیمی که هر اتفاق ساده ای را تکذیب میکند و یا با سانسور خبری از بخش آن جلوگیری میکند چرا اینچنین بی پروا به کشته شدن 17 دانشجو آنهم شب هنگام در سقوط یک ساختمان که به بمب گذلری بیشتر شبیه بود اعتراف میکند. آیا این 17 دانشجو اهل شهرستان بودند که در این صورت از خوابگاه دانشجویان استفاده می کردند و اگر اهل تهران بودند که پس از پایان کار باید به خانه های خود می رفتند. آیا این 17 دانشجو کشته شده بودند و جسد آنها شبانه به این ساختمان منتقل شده و بعد ساختمان را بر روی اجساد آنها فرو ریختند تا در آستانه 18 تیر پیامی شفاف به دانشجویان بدهند؟ همه سناریویی که برای الرعب لازم بود در این حادثه پیش بینی شده بود. به نظر می رسد پیام آنرا دانشجویان درک کردند و 18 تیر امسال را بدون تظاهرات بپایان بردند. ولی رژیم جمهوری اسلامی مطمئن باشد که شعار الرعب و النصر کارایی خود را از دست داده و بر ضد خود تبدیل شده است. حرکت اعتراض دختران و پسران جوان در اشکال مختلف نشان از عدم وحشت ملتی بزرگ دارد که رژیم را چنین به خود زنی وادار نموده است .

 

شاهزاده رضا پهلوی