banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

logo

 

هم میهن

نشریه و سایتی که پیش روی دارید بر اساس یک نیاز جدی ایجاد گردید. ما اعتقاد نداریم که همه مطالب این نشریه مورد تایید شما باشد. حتا پندار ما اینست که شما با ما مخالف باشید ولی امیدواریم شما هم بر این باور باشید که کشور ما دچار یک بحران بزرگ  است. امروز نباید بیش از یک قرن سکوت کنیم تا ابو مسلمی از میان ما بر خیزد و بدلیل عدم آگاهی عمومی همچون جرقه ای محو گردد. امروز ترویج میهن پرستی و آگاهی ملی با هر اندازه و توان از نیازهای اصلی ما ایرانیان است.

نشریه و سایت پرشین گلف ژورنال تلاش دارد که عشق به میهن، که سی سال است در زیر پای عده ای بی وطن دچار خدشه گردیده را زنده کند و در این راه به کمک شما احتیاج دارد. ما را با فرستادن مقالات و یا کمک های مالی یاری نمایید. بی شک فردای آزاد و آباد ملت بزرگ ایران کمک ها و تلاش امروز ما را بخاطر خواهد سپرد.

 

پاینده سرزمین ما ایران