banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

نامه پرشین گلف ژورنال به لری کینگ

 

آقای لری کینگ مجری ارشد شبکه CNN


مصاحبه شما را با آقای احمدی نژاد دیدیم و اصلا حیرت نکردیم.

حیرت نکردیم چون می دانستیم که هر انسانی قیمتی دارد و زمانیکه واسطه ها قیمت را تعیین کردند و آن پرداخت شد دیگر موضوعی بنام انسانیت – آزاداندیشی وطن پرستی – صلح جویی و ... معنا ندارد.

حیرت نکردیم چون در تاریخ نه چندان دور خوانده بودیم که چگونه روزنامه نگاران معروف باعث قدرت موسلینی شدند و مستقیم و غیر مستقیم دستشان در جنایات و کشتار میلیون ها انسان آلوده است.

حیرت نکردیم چون میدانیم که تروریسم پیش از آنکه عوامل انتحاری اش را در مراکز نظامی و اقتصادی و توریستی و آموزشی کشورهای غربی نفوذ دهد با دلارهای آلوده اش در میان روشنفکران و روزنامه نگاران خود فروخته نفوذ میکند و افکار قرون وسطایی اش را از طریق آنان در میان جوانان ترویج می کند.

آقای لری کینگ شما با مصاحبه ای عاشقانه با مظهر پلیدی و تنفر و فاشیسم، یعنی احمدی نژاد بر صفحات کتاب روشنفکران وا داده افزودید و به دیکتاتورها و تروریست ها اطمینان خاطر دادید که می توانند بکشند، زندانی کنند، شکنجه کنند، ترور کنند، از نابودی یک قوم با فراغ بال صحبت کنند و آنگاه با پرداخت وجه مورد نظر و از طریق روزنامه نگاران معتبر به چهره ای قدیس تبدیل شوند و نه تنها گناهکار نباشند که عیسی وار بر صلیب به تصویر کشیده شوند و این مهم را شما در مصاحبه با مظهر پلیدی تاریخ یعنی احمدی نژاد به خوبی به عهده گرفتید و آنرا به انجام رساندید.

آقای لری کینگ تاریخ قضاوت گری سخت گیر و بی رحم است. بی شک در کنار نامهایی چون هیتلر، موسلینی و استالین، اسامی بسیاری از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران حامی آن جنایتکاران را نیز به ثبت رسانده است ولی نامهایی چون سولژنیتسین و واتسلاوهاول نیز به روشنی و زیبایی می درخشند و در آینده ای نزدیک نیز در کنار نام امثال احمدی نژاد اسامی کسانی که با قلم و بیان در توجیح او کوشیدند به ثبت خواهد رساند. به نظر می رسد که شما از هم اکنون جایگاه خود را در تاریخ مشخص کرده اید.

 

نشریه پرشین گلف ژورنال - کانادا

شاهزاده رضا پهلوی