banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

logo

پالیزدار برای کدام بخش از افشاگریش منتظر غذای لذیذ واجبی (داروی نظافت) است؟


افشای فساد خانواده رفسنجانی موضوع جدیدی نبود. آیت الله کاشانی را می توان موضوعی جدید دانست. محمد یزدی و آیت الله شرعی نیز پیشتر افشا شده بودند . ناطق نوری وزنه ای نبود که افشایش مهم باشد. واعظ طبسی و پسرش ناصر نیز در پرونده المکاسب حسابشان رسیده شده بود ولی پالیزدار دو افشای خطرناک کرد که احتمالا دچار سرنوشت سعید امامی می شود. یکی سقوط عمدی هواپیمای کاظمی و دادمان توسط سپاه و دیگری ورود روزانه یکصد تن مواد مخدر و توزیع آن در بین مردم توسط بنیاد که هر دو پرونده به رهبر و شخص خامنه ای بر می گردد . پالیزدار از همه دزدها نام برد. ظاهرا قرار بود او باند رفسنجانی را بزند . نام بردن از آیت الله کاشانی، یزدی، شرعی، لاریجانی، واعظ طبسی و بقیه در مسیری بود که او باید بخشی از دزدیهایشان را اعلام می کرد ولی پالیزدار از خط قرمز عبور کرد و ورود و توزیع روزانه صد تن مواد مخدر را اعلام کرد و از درآمد 18000 میلیاردی (20 میلیارد دلار) آن توسط بنیاد سخن گفت. او می دانست که بنیادها زیر نظر خامنه ای است و سپاه نیز ابزار رهبر است . پرداختن به این دو موضوع عبور از خط قرمز بود. مردم نباید می دانستند که خامنه ای جوانان آنانرا با ورود و توزیع روزانه یکصد تن مواد مخدر زمین گیر کرده است. تهدید فرماندهان سپاه از اینکه در صورت حمله به ایران مواد مخدر را بجای توزیع در ایران به اروپا خواهند فرستاد دم خروس را زیر عبای ملا (خامنه ای) بیرون می آورد. در همین زمینه سایت عصر ایران متعلق به وزارت اطلاعات نوشت. به سود قاچاقجیان (خامنه ای - سپاه – بنیاد) است که مواد مخدر را در بازار پر سود تری بنام اروپا صادر کنند .