banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

logo

نصرت الله تاجیک

وقتیکه شکنجه گران اوین از وحشت تحویل داده شدن به امریکا سکته می کنند .

نصرت الله تاجیک یک شکنجه گر شناخته شده زندان های سیاسی جمهمری اسلامی است. همان جایی که جوانان قهرمان ایرانی را با کابل و همه ابزار مدرن شکنجه می کنند تا شاید روحیه مبارزان را بشکنند و جوانان را منفعل سازند . در این زندان ها شکنجه گران خیلی مدعی گردن کلفتی و عربده کشی هستند و با استفاده از کابل احساس می کنند که خیلی مرد هستند .

بگذریم که مقاومت و دلاوری های زنان و مردان زندانی در همان زندان هم پشت جلادان را به خاک می مالند و زانوی آنها را می لرزاند. ولی این صحنه ها از چشم مردم ایران پوشیده نگه داشته می شود و قداره بندان رژیم سعی می کنند که ترس خود را با عربده کشی مخفی نگه دارند. مشت آنها زمانی باز می شود که یکی از انها در دام نیروهای خارجی و مخصوصا آمریکایی می افتد .

نصرت الله تاجیک یکی از همان قداره بندهای رژیم جمهوری اسلامی است . دادگاهی در انگلیس حکم به استرداد وی به آمریا داد. او از وحشت قرار گرفتن در دست امریکایی ها سکته کرد و رفقایش به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت بردند. آنها تازه فهمیدند که چیزی بنام حقوق بشر هم وجود دارد. هنوز نه او را شکنجه کرده اند، نه کابل به گوشت و استخوانش کوبیده اند و نه او را ساعتها از پای آویزان کرده اند ولی او از وحشت سکته کرده و در بیمارستان بستری شده و بجای عریضه نویسی و به امام زمان و دخیل بستن به حضرت عباس به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا دخیل بسته است .

فعلا با او کاری ندارند و با تلویزیون مدار بسته در خانه اش و افسار الکترونیکی به گردن و پایش او را در لندن رها کرده اند. ولی او از وحشت دارد جان می دهد .

اگر هنوز عربده کشان اوین احساس مردی می کنند بد نیست به تصویر نصرت الله تاجیک همرزم دیروزشان نگاهی بیندازند .