banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

فیلمی از پخش تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و دیوار نویسی در رضاییه