banner
نشریه پرشین گلف ژورنال تماس با ما بایگانی تفسیر سیاسی هفته در باره ما صفحه نخست
 

تحلیل شرایط بعد از انتخابات توسط آقای کیامهر و پیشبینی وضع موجود (بخش نخست)

بخش دوم